Knoppergården ligger i Hälsingland men i Jämtlands län. Min farfars farbror, Pehr Svensson från Ängra, blev måg och bonde på Knoppers i Ytterhogdal. Gården Knoppers ägs fortfarande av ättlingar till Pehr medan Knoppergården numera drivs som som värdhus, se också http://knoppergarden.se/

 

Lassekrog vid förra sekelskiftet. Postkörarna har kommit. Längst till höger gästgivaren Halvar Byström. Halvar var gift med den gamle gästgiveren Nils Månssons dotter Kristina Nilsson som var en tremänning till min farfar Olof Nilsson. Se också http://www.lassekrog.se/sv/

 

 

Laforsen före kraftverket. Flygfoto över Laforsen idag: http://www.svensktsportfiske.se/mellanljusnanguiden/laforsen.html