Babtistkapellet.

 

Bokstavskort.

 

Brandtornet på Björnberget.

 

Edebron.

 

Kvarnen. Jag kommer inte ihåg att dammen var så stor och att det fanns ett stort flöde till vänster om kvarnen. Dammen har numera rasat och föranlett stor politisk strid om den ska rivas eller byggas upp igen. Gården till höger om kvarnen är min mormors föräldrahem, Strömsholm 1. Mjölnarfamiljen hette Nordström.

 

Edefors. Huset ser ut att vara Edegården, mest känd som Bellmansro. Byggd ”enligt ganska säker källa” 1858.

 

Flygfoto. Årtal okänt.

 

Motiv från Tallåsen. Som jag minns det här huset inrymde det postkontoret. Min Moster Anna (gift Thorell) arbetade där.

 

Parti från Tallåsen. Jag antar att C A Englunds diversehandel var något som fanns före Englund och Mårtenssons.

 

Torget med Englund och Mårtenssons i bakgrunden. Är det Rehns Café i förgrunden?

 

Råggärde

 

Järnvägsstationen 1903

 

Järnvägsstationen 2

 

Järnvägsstationen 3

 

Skolan. 2/7 1922 beslutade kyrkostämman att bygga en ny skola. Skolan ”kom under tak” 1924.

 

Järnvägstationen 4. Vad jag kan se skrevs kortet 1909.

 

Vy från Tallåsen.

 

Parti från Tallåsen 1935.